Tag: ทำงานเป็นทีม

งานบริหาร กับการเล่นเกม

5 ความเหมือน ของการบริหารจัดการคน กับการเล่นเกม

พูดถึงการเล่นเกมหลายคนถึงกับยี้ พอได้ยินคำนี้เพราะฉันไม่ใช่เด็ก ฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมแล้ว มันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารอย่างฉันไม่เล่นแล้ว คำเหล่านี้อาจจะก้องอยู่ในหัวผู้บริหารหลายๆท่าน

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า คำว่าเกม ไม่จำเป็นต้องเป็นของเด็กๆเสมอไป เกมในโลกปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมามากแล้ว ทั้ง Board Game ที่ออกแบบมาใช้ในการบริหารจัดการ การวางแผน หรือบางครั้งใช้ในการสอนใ